Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukainen rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä:

Suomenselän Lintutieteellinen Yhdisty ry

Yhteystiedot:

Yhdistyksen taloudenhoitaja
email: taloudenhoitaja@sslty.fi

Rekisterin nimi:

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja tietosisältö:

Henkilötietoja käsitellä yhdistyksen jäsenyyden hoitamiseksi.

Yhdistyksen jäsenluettelo on henkilötietolaissa määritelty henkilörekisteri. Rekisteriin on merkitty vähintäin jokaisen jäsenen nimi sekä kotipaikka. Lisäksi jäsenrekisteri sisältää jäsenten yhteystiedot, jäsenmaksutietoja, jäseneksi liittymisen ajankohdan ja muita yhdistyksen toiminnan kannalta oleellisia tietoja.

Jäsenrekisterin ylläpidosta vastaa yhdistyksen taloudenhoitaja, jonka tehtäväksi se on määritelty.Lisäski hallituksen on yhdessä huolehdittava siitä, ettei luettelossa ole virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja.

Kaikkien rekisteriin merkittävien tietojen on oltava yhdistyksen toiminnan kannalta tarpeellisia.

Säännönmukaiset tietolähteet ja luovutukset:

Tietoja rekisteriin kertyy rekisteröidyltä jäseneltä itseltään tai luovutuksena BIrdLife Suomi ry:n ylläpitämästä jäsenrekisteristä.

Jäsenrekisteristä luovutetaan neljä kertaa vuodessa tiedot jäsenlehden postittamiseen. Uusien liittyneiden ja jäsenyyden päättäneiden henkilöiden tiedot luovutetaan BirdLIfeSuomi ry:n jäsenrekisteriin tarvittaessa.

Tietoja jäsenrekisteristä ei luovuteta EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:

Jäsenrekisteri on taloudenhoitajan tietokoneella asianmukaisella ohjelmalla pidettynä vahvan salauksen takana ja siitä säilytetään asiamukainen varmuuskopio erillisessä lukitussa tilassa.

Yhdistyksellä ei ole käytössä jäsenrekisteristä paperista versiota.

Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›