Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Havainnointi

Vanhin alueelta julkaistu lintuhavainto koskee sininärheä, joka oleskeli kesäkuun alussa v. 1972 silloisella Hirvijärven allastyömalla. 1970-luvulla alueella retkeiltiin melko vähän ja arkistoihin on kertynyt tietoja lähinnä erikoisimpina pidetyistä pesimälinnuista (mm. vesipääsky, lapin- ja mustatiira). Havainnointiaktiivisuus lisääntyi merkittävästi 1980-luvulla, mutta retkeily painottui silloisen muodin mukaisesti kevääseen ja kesään. Kiinnostus syysmuuton seurantaan alkoi herätä vasta 1980-luvun lopulla aivan sattumalta havaittujen hanhi- ja vesilintumuuttojen innoittamana. Elokuussa 1993 syyshavaintoja päätettiin ryhtyä kokoamaan järjestelmällisesti kaikista lintulajeista. Spontaanin havainnoinnin ohella yhdistys on järjestänyt Hirvijärvellä muutamia "yleisiä yömuutontarkkailutapahtumia" (toukokuussa v. 1998 ja 1999 sekä lokakuussa 2004).

Lintujen rengastus oli vilkkainta 1980-luvun alkupuolella, jolloin kohdelajeina olivat pääasiassa Hirvijärven turvesaareikkeilla pesivät nauru- sekä pikkulokit. Lisäksi muutamina vuosina rengastettiin myös kymmenittäin räystäspääskyjen poikasia. 1980-luvun puolivälin jälkeen rengastustoiminta on ollut vähäistä - tosin lintuaseman perustamisen siinä jälkeen on ollut havaittavissa pientä elpymistä. Asemalla rengastataan muutaman kerran talvessa ruokintapaikan kävijöitä.

Hirvijärven - Varpulan alueella on tehty 1990-luvulla myös joitakin vesilintujen piste- ja poikuelaskentoja, joista kuitenkin on myöhemmin luovuttu. Talvilintulaskennat aloitettiin yhdellä 11,5 km:n mittaisella reitillä syksyllä 2003 ja talvilintujen ruokinta lintuasemalla talvella 2003/2004.

Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›