Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Uuden jäsenen info

TERVETULOA osaksi lintuharrastajien kasvavaa parvea!

Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys toivottaa sinut tervetulleeksi joukkoonsa! Tässä paketissa annamme sinulle hyödyllistä tietoa SSLTY:n toiminnasta sekä jäsenyyteesi liittyvistä asioista.

SSLTY on lintuharrastajien yhdistys, joka tarjoaa jäsenilleen hyvät lintuharrastusmahdollisuudet SSLTY:n alueella. Yhdistyksen jäsenenä tapaat muita linnuista ja luonnosta innostuneita, pääset linturetkille, saat tietoa kotiseutusi linnuista ja opit tunnistamaan lintuja. SSLTY järjestää jäsenilleen vuosittain mm. kokoontumisia, esitelmiä ja bongauskilpailuja. Jäsenetuina saat yhdistykseltäsi mm. monipuolisen maakunnallisista lintuasioista kertovan Suomenselän Linnut-lehden. Lehdessä julkaistaan mm. monipuolisia katsauksia yhdistyksen toimialueen lintuhavaintoihin. Katsaukset perustuvat jäsenistön SSLTY:lle ilmoittamiin lintuhavaintoihin.

Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys on lintuyhdistysten kattojärjestön BirdLife Suomi ry:n jäsen (yhteystiedot infon lopussa). BirdLife Suomeen kuuluu 30 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin 13000 jäsentä. He edustavat lintuharrastuksen kirjoa laidasta laitaan aina retkeilijöistä ja rengastajista bongareihin ja oman pihan lintujen tarkkailijoihin. BirdLife Suomen tehtävänä on edistää lintuharrastusta sekä lintujen tutkimusta ja suojelua. BirdLife Suomen kotisivut löydät osoitteesta http://www.birdlife.fi Kotisivuilla on monipuolista ja ajankohtaista tietoa linnuista sekä perustietoa lintuharrastuksesta.

SSLTY:n jäsenenä tuet linnustonsuojelua myös muualla maailmassa, sillä BirdLife Suomi on kansainvälisen BirdLife International -järjestön Suomen partneri. BirdLife International (http://www.birdlife.org) on maailman lintujensuojelujärjestöjen yhteenliittymä, joka toimii yli 120 maassa. Sillä on yli 10 miljoonaa henkilöjäsentä tai tukijaa.

Saat BirdLifeltä kolmesti vuodessa ilmestyvän BirdLife-lehden, joka on järjestön yhdysside jäsenistöön ja kertoo lintumaailmaa koskevista asioista ja tulevista tapahtumista. Sen lisäksi voit tilata jäsenhintaan lintuharrastuksen, linnuston-suojelun ja lintututkimuksen erikoislehden Linnut, joka hemmottelee lukijoitaan upeilla valokuvilla ja laadukkailla artikkeleilla. Voit myös osallistua BirdLife Suomen järjestämille kursseille, retkille ja seminaareihin, joista kaikista tiedotetaan BirdLife-lehdessä.

Eri puolilla maatamme toimii lisäksi kymmeniä BirdLife Suomen retkikummeja, jotka järjestävät yhdistystensä alueella retkiä lintuharrastuksesta kiinnostuneille. Retkikummitoimintaa koordinoi BirdLife Suomen järjestösihteeri.

Hyviä hetkiä lintuharrastuksen parissa toivoen,

Unto Hakola
SSLTY:n puheenjohtaja

 
 

LINTUHARRASTUS ON HAUSKAA JA HYÖDYLLISTÄ

Lintuharrastus tarjoaa hienoja hetkiä Suomen luonnossa, raitista ilmaa ja liikuntaa sekä mukavaa yhdessäoloa. Lintuja harrastetaan hyvin monin tavoin. Toiset kirmaavat joka kevät ja syksy kiikaroimaan muuttolintuja, toiset tekevät pönttöjä, rengastavat poikasia, ruokkivat talvilintuja tai bongaavat. Kiinnostus lintuihin yhdistää kymmeniätuhansia suomalaisia. Oikeastaan kaikki lintujen touhuja seuraavat ja niistä kiinnostuneet ovat lintuharrastajia.

Keskeinen sija lintuharrastuksessa on paikallisilla lintuyhdistyksillä, jotka keräävät ja arkistoivat yksittäisten lintuharrastajien havaintoja. Havaintojen kautta saamme arvokasta tietoa maamme linnustosta ja sen kehityksestä. Linnut ovat myös arvokas ympäristön tilan mittari, sillä niiden kannanmuutokset kertovat ympäristömme muutoksista. Pesimä- ja talvehtimisalueiden tuhoutuminen on suurin lintuja uhkaava tekijä. Niinpä lintujen suojelu on myös niiden elinympäristöjen suojelua.

Lintuharrastus on myös halpaa. Kohtuulliset kiikarit ja lintukirjan saa muutamalla satasella eikä ulkona oleminen maksa mitään. Lintuharrastus ei myöskään ole sidottu paikkaan eikä aikaan - lintuja on ympärivuotisesti lähes kaikilla maailman kolkilla.

SUOMENSELÄN LINTUTIETEELLINEN YHDISTYS PÄHKINÄNKUORESSA

SSLTY on perustettu 18.5.1964 Töysän Tuurissa kauppias Hautalan salissa. Yhdistys julkaisee omaa jäsenlehteä, Suomenselän Linnut, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Jäseniä oli vuoden 2018 alussa n. 400. SSLTY:llä on neljä jäsentä BirdLife Suomen edustajistossa. Edustajisto on BirdLife Suomen ylin päättävä elin, joka kokoontuu vuosittain kahteen sääntömääräiseen kokoukseen. BirdLifen jäsenjärjestöistä SSLTY:tä lähinnä ovat: Keski-Suomen -, Pirkanmaan, Suupohjan, Porin, Merenkurkun ja Keski-Pohjanmaan Lintutieteelliset Yhdistykset.

Yhteystiedot:

Postiosoite: Matti Aalto, Portimopolku 10 A 5, 00800 Helsinki

Internet -sivut: https://www.sslty.fi

Puheenjohtaja: Unto Hakola, Tampere

Sihteeri: Matti Aalto, Helsinki

Muut hallituksen yhteystiedot löydät täältä.

Yhdistyksen hallituksessa on kahdeksan jäsentä. Yhdistyksen toimihenkilöitä ovat muun muassa jäsensihteerin ja taloudenhoitajan tehtäviä hoitava Jouni Lamminmäki, suojeluvastaavana toimivat Matti Aalto, Seppo J. Ojala ja Hannu Tuomisto, aluevastaavana häärii lehden päätoimittaja Esko Rajala, retkistä voit kysellä yhdistyksen puheenjohtajalta. Näiden lisäksi yhdistyksessä toimii kaksi retkikummia (Tapio Sadeharju, Seinäjoki ja Raimo Laurila, Lapua), jotka järjestävät erilaisia retkiä ja tilaisuuksia yhdistyksen alueella.

Yhdistyksen eri tutkimusten vetäjien ja muiden vastuuhenkilöiden tiedot löytyvät täältä.

Jäsenmaksut:

Yhdistyksen jäsenmaksu vuonna 2022 (sis. Suomenselän Linnut ja BirdLife-lehden sekä BirdLife Suomen jäsenmaksun) 35 euroa, pelkkä lehden tilaus 35 euroa ja perheenjäsenmaksu 5 euroa. Jäsenmaksuasioissa ota yhteyttä Jouni Lamminmäkeen.

 

TOIMINTAA

Kokoukset:

SSLTY järjestää kokouksia, joissa on usein mm. retkikertomuksia, määritysaiheisia esitelmiä sekä lintu- ja luontoaiheisia kuvaesityksiä.

Kokouksissa on mahdollisuus myös ostaa vanhoja lehtiä, jäsenmerkkejä, kirjoja, havaintovihkoja ym. tarjolla olevaa materiaalia. Ennen kaikkea kokouksissa voi tutustua muihin alan harrastajiin sekä keskustella hallituksen jäsenten kanssa. Kokoukset järjestetään ympäri yhdistyksen toimialuetta. Tarkemmat tiedot kokouspaikasta on ilmoitettu kokouskutsussa jäsentiedotteessa ja BirdLife-lehdessä.

Retket:

Yhdistys järjestää jäsenilleen yhteisiä linturetkiä. Retket tehdään omakustannusperiaatteella, joten ne tulevat suhteellisen edullisiksi. Retkistä, hinnoista ja ilmoittautumismenettelystä saa tarkempaa tietoa jäsentiedotteista ja BirdLife-lehdestä.

Suojelu:

Tärkeä osa yhdistyksen toimintaa on lintujen suojelun edistäminen. Perinteisesti lintujen suojelu on ollut pönttöjen ja muiden pesäpaikkojen valmistamista, lintujen ruokintaa, monenlaista lintuhavaintojen keräämistä, lintulaskentaa ja havaintojen perusteella tehtyä lintukantojen seurantaa sekä lintuihin liittyvää opastusta ja valistusta. Nämä kaikki ovat edelleen tärkeitä! Yhä enemmän kuitenkin tarvitaan myös lintujen elinympäristöjen säilyttämiseen tähtäävää toimintaa; lausuntoja, kartoituksia, aloitteita, osallistumista erilaisiin työryhmiin ja päätöksenteon eri portaille. SSLTY pyrkii vaikuttamaan erilaisiin linnustonsuojelukysymyksiin, niin jokamiehen käytännön toimin, alueellisesti, kuin yleisesti päätöksenteossa mukana olemalla.

Lintuhavaintojen ilmoittaminen

Lintuyhdistysten yhtenä tärkeimmistä tehtävistä on havaintojen keruu toimialueeltaan. Onnistuneen havaintojen keruun kautta yhdistys voi tarjota jäsenilleen, BirdLifelle ja päättäjille luotettavaa tietoa alueensa linnustosta. Lisäksi kerättyä tietoa käytetään hyväksi laadittaessa valtakunnallisia katsauksia esim. Linnut -lehteen.

SSLTY:llä on nykyisin käytössään ATK-pohjainen lintuhavaintoarkisto, joka koostuu yli sadastatuhannesta havainnosta. Havaintoarkiston kartuttaminen on eräs yhdistyksen keskeisistä tehtävistä ja siihen voivat osallistua kaikki lintuharrastajat. Mielenkiintoisimmat havainnot julkaistaan Suomenselän Linnut-lehden Lintuhavaintoja-palstalla tai erityyppisissä katsauksissa (mm. kevät- ja syysmuutto, petolinnut).

Ensisijaisesti havainnot palautetaan BirdLife Suomen Tiira-havaintojärjestelmällä, www.tiira.fi, mutta myös aikaisemmat tavat ovat edelleen käyttökelpoisia, kute havaintokaavakkeella, tietokonetulosteena, levykkeellä, sähköpostitse liitetiedostona tai tavallisella ruutupaperilla (pienet määrät myös postikortilla). Havaintokaavakkeita saa Lintuhavaintoja-palstan toimittajilta tai yhdistyksen kotisivuilta tulostamalla. Havaintolähetykset osoitetaan Sakari Rautiaiselle (osoite: Puolukkatie 16, 34800 VIRRAT, sähköposti:rautiai1(at)phpoint.fi) ja mahdolliset ARK-/RK-kaavakkeet Esko Rajalalle (os. Länsirannantie 297 63130 MÄYRY). Havaintojen lähettämisajankohdat sekä tarkemmat ohjeet siitä, millaisia havaintoja milloinkin kannattaa ilmoittaa, löytää uusimman Suomenselän Linnut -lehden Lintuhavaintojapalstan lopusta.

Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›