Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Linnustonsuojelurahasto

Linnustonsuojelurahaston varoja on käytetty muunmuassa entisen jätevesialtaan lintuvesikunnostukseen Keuruun Haapamäellä, laajoihin vesilintuselvityksiin Kivijärvellä ja Keurusselällä sekä petolintujen tekopesien rakentamiseen. Tuemme ennen kaikkea hankkeita, joilla on vaikutusta lintujen elinympäristöjen säilymiseen tai paranemiseen.

1.

Kohde
Omistajan (ks. Kohta 2) määräysvallassa oleva, kirjanpitoasetuksessa (1339/97) tarkoitettu vapaa rahasto.

2.

Omistaja
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry, yhdistysrek.nro 136.506 (jäljempänä Omistaja).

3.

Rahastojen perustaminen ja hallinto
Omistajan hallitus voi perustaa kohdassa yksi tarkoitettuja rahastoja.

Kohdassa yksi tarkoitettu rahasto voi vastaanottaa lahjoituksia ja jälkisäädöksiä.

Kohdassa yksi mainitun rahaston varainkäytöstä päättää Omistajan hallitus yhdistyksen sääntöjen ja tämän
rahastosäännön mukaiseksi.

4.

Rahaston perustamispäivä
Rahasto on perustettu Suomenselän Lintutieteellisen Yhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 4.11.2001.

5.

Rahaston yhteyshenkilö
Rahaston yhteyshenkilö on Omistajan taloudenhoitaja.

6.

Rahaston tarkoitus ja toteuttamistapa
Rahaston tarkoituksena on linnustonsuojelutyön tukeminen yhdistyksen toimialueella.

7.

Rahaston varojen käyttökohde
Rahaston varojen käyttökohde on linnustonsuojelutyön tukeminen yhdistyksen toimialueella.

8.

Sääntöjen muuttaminen
Rahastosääntöjen muuttamisesta päättää Omistajan hallitus.

 

Töysässä 4.päivänä marraskuuta 2001

Rahastosäännöt pdf-muodossa

Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›