Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Atlastiedote

Atlastiedote 4/2024

27.3.2024
Kevään edetessä pesinnän merkkejä alkaa näkyä laajemmalla lajijoukolla. Varislinnut rakentavat jo pesiään ja varpuset varaavat pesäkoloja. Pääsiäispyhät voikin mainiosti käyttää kevättalven atlasretkiin ja suunnata etsimään tikkoja, kanalintuja, metsätiaisia ja käpylintuja. Kannattaa muistaa kirjata atlakseen myös havainnot laulavista linnuista, kuten viherpeipoista ja punatulkuista, mielellään samalta paikalta kahdelta päivältä (indeksi 4).

Varaa vakiolinja, muista liikkumisrajoitukset

Luomuksen linnustonseurannan kevään ja kesän laskennat hyödyttävät myös atlasta. Vakiolinjoja on jo varattu runsaasti eri puolilta maata, mutta vapaita linjoja riittää edelleen. Varmista itsellesi sopivat linjat varaamalla ne nyt: https://laji.fi/project/MHL.1/form/MHL.1/places
Erityisesti kannattaa laskea heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole vielä atlaskaudella (2022–) laskettu: https://lintuatlas.fi/alueet/

Kartoitusten ja muiden atlasretkien osalta kannattaa huomioida mahdolliset liikkumisrajoitukset. Jos varaat vakiolinjan tai suunnittelet atlasretkeä alueelle, joka on rajavyöhykettä tai luonnonpuistoa, tarvitset kulkuluvan. Rajavyöhykelupa myönnetään nopeasti, mutta luonnonpuiston kulkulupa pitää hakea vähintään 2 kuukautta ennen retkeilyä. Hae siis kesän kulkulupa luonnonpuistoon nyt!
Rajavyöhykelupa: https://raja.fi/rajavyohykelupa
Luonnonpuiston liikkumislupa: www.metsa.fi/maat-ja-vedet/luvat/tutkimus-ja-liikkumisluvat/

Uutta atlaksessa
Lappi, suositellut suurruudut 2024. Lappi on atlaksen osalta jaettu 50 × 50 kilometrin suurruutuihin, joista osa on heikommalla tolalla kuin toiset. Katso suurruutujen retkeilyn sivulta www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/lapin-suurruutujen-retkeily/, mihin suurruutuihin kannattaa keskittyä 2024.
Lappi, ehdotetut suurruudun atlasruudut. Jokaiselta suurruudulta on tarkoitus selvittää vähintään 75 % atlasruuduista tyydyttävästi. Mitkä atlasruudut kannattaa valita, jotta tavoitteeseen päästään helpoiten? Apuna on ehdotus suurruutujen atlasruutujen priorisoinnista. Kun priorisoidut atlasruudut nostaa tyydyttävän selvitysasteen tasolle, koko suurruutu on tyydyttävästi selvitetty. Ehdotus perustuu atlasruutujen selvitysasteeseen ja saavutettavuuteen. Tutustu ehdotukseen: https://lintuatlas.fi/lapin-priorisoinnit/
Luomuksen Lapin atlastuki. Hae 27.5. mennessä tukea atlasretkeilyyn syrjäisimmillä ja heikoimmin tutkituilla suurruuduilla! Lisätietoa: https://lintuatlas.fi/lapin-atlasretki/
Vesilintulaskentojen tiedot mukana. Luomuksen ja Luonnonvarakeskuksen vesilintulaskentojen tiedot tuotiin atlakseen (yli 24 000 havaintoa). Näiden tulkinta atlashavainnoiksi oli haastavaa, ja turvauduttiin yksinkertaistettuun pesimävarmuusindeksitulkintaan. Vesilintujen atlaskartoilla voi siten olla muuttomatkalaisia koskevia havaintoja. Niihin voi lisätä tarkista-merkinnän:
Tarkista-merkinnän muutos. Lajitietokeskukseen (laji.fi) tallennettuun havaintoon voi lisätä tarkista-merkinnän (esim. tarkista pesimävarmuusindeksi / laji). Sen vaikutusta muutettiin niin, että tarkista-merkitty havainto poistuu atlaksen tulospalvelusta heti eikä vasta kootusti myöhemmin. Lisäksi voi kirjoittaa tarkentavan kommentin. Tällöin kannattaa huomioida, että esim. vesilintulaskijat eivät ole itse lisänneet havaintoonsa pesimävarmuusindeksiä ja voivat ihmetellä ”tarkista pesimävarmuusindeksi” -merkintää.

Puutelista puhelimeen. Avaa kännykällä Mikko Heikkisen atlassivulta https://havistin.biomi.org/atlas linkki ”Puutelista puhelimeen”. Saat kännykän paikannuksen avulla puutelistan atlasruudusta, jossa olet.
Parannukset tulospalvelussa:
-Lajikartoilla näkyy nyt atlasruutujen määrä eri selvitysasteluokissa. Esim. tavi: https://tulokset.lintuatlas.fi/species/MX.26366.
-Yhdistyksen atlasruutujen tilanteet saa ladattua csv-tiedostona. Esim. Lappi: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/ML.1112 > Lataa ruutujen selvitysasteet.
-Lapin suurruutujen atlasruutujen tilanteet voi ladata csv-tiedostona: https://tulokset.lintuatlas.fi/society/lappi.
-Atlasruutujen selvitysastekartan (https://tulokset.lintuatlas.fi/grid) saa kokoruututilaan. Tällöin on helpompi zoomata ja ottaa kuvakaappaus tietystä alueesta.

Atlastiedote 11.3.2024

Kevät edistyy hiljalleen. Käpylinnut aloittavat pesinnän, ja pöllöjen huutelu on alkanut. Tiaiset ja viherpeippo laulavat, varpuset varaavat pesäkoloja ja tikat rummuttavat. Varhain pesimäkauden aloittavista lajeista voi jo ilmoittaa atlashavaintoja. Samalla kannattaa muistaa, että pesimäaika on monella lajilla vasta edessäpäin. Ruokintapaikkojen keltasirkut ja etelässä talvehtivat urpiaiset voivat myös laulaa. Molemmat siirtyvät myöhemmin muualle, joten talvehtijoita ei kannata tulkita reviirilinnuiksi.

Atlaspassiivista atlasaktiiviksi

Lintuatlaksen kolmas kesä häämöttää. Oletko ajatellut, että joku muu hoitaa atlaksen? Atlastiedot tulevat harrastajilta, ja Suomenselkä on iso alue – sinunkin havaintojasi tarvitaan. Tutki atlaskarttaa
(https://www.sslty.fi/havainnot/lintuatlas-2022-2025/kartoitustilanne/) hailakan vihreät ruudut pitäisi saada tummanvihreiksi. Suurin tarve on alueemme koillisnurkassa, mutta puutteita on muuallakin. Suunnittele käynti katvealueella ja ilmoita kaikista havaitsemistasi lajeista tieto atlakseen – mieluiten samalta paikalta kahdelta päivältä. Ja muuallakin Suomessa on isoja katvealueita, etenkin itä- ja pohjoisosissa maata.

Yhdenkin harrastajan havainnoilla on merkitystä atlastilanteen kohentamisessa. Tämä on tullut ilmi esimerkeistä ympäri Suomen. Asian valjetessa harrastajaa on voinut harmittaa, ettei ole kirjannut muistiin enemmän havaintoja. Yleisiäkin lajeja puuttuu atlasruuduilta etelää myöten. Vielä ehtii! Haasta mukaan muita, kerro atlaksesta somessa ja kysy tutuilta heidän mökkinsä lintuhavainnoista. Pyydä kavereiden kesäreissuilta videoita, määritä niistä laulavat linnut ja ilmoita atlakseen.

Osallistu linjalaskentaan tai pistelaskentaan. Valitse atlaksen heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole laskettu atlaskaudella.

Lähde Lapin atlasretkelle

Luomus järjestää BirdLifen kanssa Lapin atlasretken 24.6.–7.7.2024. Kyseessä on porukalla tehtävä maastotyöreissu heikosti tutkituille alueille Itä- ja Länsi-Lapissa. Jos olet miettinyt atlastelua Lapissa, mutta et yksin rohkene lähteä, nyt on mahdollisuutesi! Tutustu ja ilmoittaudu 25.3. mennessä.

Uutuudet: 100 lintulajin atlassarja sekä ruutuvertailut

Suosittuun 100 lintulajia -haasteeseen lisättiin atlassarja. Havaituksi lasketaan lajit, joille kirjaat pesimävarmuusindeksin 2–8 ja tallennat havainnon lintuatlakseen. Montako pesivää lajia löydät tänä vuonna? Osallistu haasteeseen ja ota selvää. Mikko Heikkisen atlassivulla on uutuutena ruutuvertailu. Valitse lintuyhdistys ja vertaa atlasruutujen tilannetta 4. atlaksen ja 3. atlaksen välillä. Heikkisen sivu löytyy lintuatlas.fi-sivun linkeistä.

Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta
Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen
sivuilla:
https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/ ja
https://www.sslty.fi/havainnot/lintuatlas-2022-2025/kartoitustilanne/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:
https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/
https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:
https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta:
https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Luomuksen ja BirdLife Suomen atlasretki Lappiin 24.6.–7.7.2024

Järripeipot, lirot ja kuukkelit kutsuvat!

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus järjestää yhteistyössä BirdLife Suomen kanssa atlasretken Lappiin kesällä 2024. Tarjolla on erinomainen mahdollisuus päästä Lapin retkelle ja edistää Suomen neljättä lintuatlasta pohjoisilla vähän retkeillyillä alueilla. Kyseessä ei ole opastettu linturetki, vaan järjestetty yhteinen maastotyöreissu. Oletko miettinyt Lapissa atlastelua, mutta et ole rohjennut yksin lähteä? Tässä on tilaisuutesi!

Retki on jaettu kahteen viikon pituiseen osaan. Voit osallistua joko toiseen tai molempiin osiin. Retken ensimmäisellä osalla retkeillään Itä-Lapissa Savukoskella ja Sodankylässä. Retken toisella osalla retkeillään Länsi-Lapissa Kittilässä.

Osallistujilta odotamme perustuntemusta pesimälinnuista ja niiden äänistä. Määrittäjämestari ei tarvitse olla. Osallistujan on osattava ilmoittaa atlashavaintoja, jotta maastoaikaa ei mene harjoitteluun. Neuvomme ja opastamme atlasasioissa ennen retkeä ja tarvittaessa retken aikana. Retkellä tarvitaan myös fyysistä kuntoa sekä maastossa liikkumisen perustaitoja. Jos et voi talsia maastossa, mutta sinulla on auto, voit toimia kuskina muille ja tarkistaa esimerkiksi järvikohteita.

Osallistujat maksavat itse matkakulunsa sekä omat ruokailunsa. Luomus maksaa majoitukset retken aikana. Oman auton käytöstä retken aikana maksetaan kertakorvaus polttoainekulujen kattamiseksi.

Retkellä majoitutaan 4 hengen lomamökeissä tai 2 hengen huoneissa. Ruokailut hoidetaan lähtökohtaisesti itse kokkaamalla majoituksissa. Retkellä liikutaan kimppakyydeillä osallistujien henkilöautoilla. Osallistujat jaetaan maastotöitä varten työpareihin.

Vastuusyistä retkelle otetaan lähtökohtaisesti täysi-ikäisiä henkilöitä. Alaikäisellä on oltava huoltajan suostumus (16–17-vuotias osallistuja) tai huoltaja mukanaan (alle 16-vuotias).

Tarkemman kuvauksen atlasretkestä löydät täältä. Mikäli haluat kysyä lisätietoja, ole empimättä yhteydessä atlaskoordinaattoreihin.

lintuatlas@luomus.fi, Heidi Björklund p. 050 4785523, Aapo Salmela p. 050 5117376

Ilmoittautuminen retkelle viimeistään 25.3.2024 oheisen ilmoittautumislinkin kautta:

https://birdlife-lv.creamailer.fi/survey/wuqyuokmapayt

 

Atlastiedote 2/2014

15.2.2024

Vaikka maassa riittää lunta ja pakkasta, alkaa pesimäkausi jälleen vääjäämättä käynnistyä. Eteläisessä Suomessa on jo havaittu ensimmäisiä muuttolintujakin. Varsinaisia pesinnän merkkejä on kuitenkin näkyvissä vasta harvoilla lajeilla.

Varhaisista pesijöistä käpylintujen pesinnät ovat paikoin jo käynnissä. Tiaiset ja viherpeipot laulavat jo. Tikkojen rummuttelua voi nyt kuulla koko maassa ja pöllöjenkin huhuilukausi on käynnistynyt. Ensimmäisiä havaintoja laulavista linnuista voikin ilmoittaa jo atlakseen.

Havaintojen kirjaamisesta

Kevätalven atlasretkillä kannattaa muistaa, että valtaosalla lajeista pesimäaika on vasta edessäpäin. Huomioittehan, että myös mahdollisia pesintöjä kuvaavia pesimävarmuusindeksejä (indeksit 2-3) tulisi käyttää vain pesimäaikaan. Esimerkiksi ruokinnoilla talvehtivat linnut, kuten keltasirkut, voivat innostua laulamaan kevätauringon lämmittäessä, vaikka eivät vielä ole siirtyneet pesimäreviireilleen. Varsinaiset reviirit ovat monilla lajeilla helposti todettavissa käymällä paikalla myöhemmin keväällä uudelleen. Pesimäreviireilleen vakituisesti asettuneille linnuille merkitään pesimävarmuusindeksiksi 4 tai 5.

Pesimäaika vaihtelee lajeittain ja alueittain. Pesimäajoista on tietoa lintukirjoissa ja erilaisilla verkkosivuilla (kuten luontoportissa). Pesimävarmuusindeksien käyttöä ohjeistetaan atlaksen nettisivuilla laajasti ja myös lajikohtaisesti. Ohjeet on hyvä kerrata ennen varsinaisen maastokauden alkua. Huomiota kannattaa kiinnittää pesintöjen varmistamiseen eri lajeilla – varmistetut pesinnät ovat arvokkaita atlashavaintoja.

Vaikka ruudulta olisikin jo runsaasti havaintoja, ei havaintojen ilmoittamista kannata empiä. Nyrkkisääntönä on aina parempi ilmoittaa havainto kuin olla ilmoittamatta. Atlashavaintoja ei voi olla liikaa ja ongelma onkin monin paikoin päinvastainen: yleisten lajien osalta havaintoja kertyy niukasti. Esimerkiksi viherpeipon atlaskartta on vielä varsin aukkoinen eteläisintä Suomea myöten. Ilmoita siis atlashavaintoja matalalla kynnyksellä, missä päin maata liikutkin.

Osallistu laskentoihin

Kesällä 2024 jatketaan Suomen kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (Important Bird and Biodiversity Areas) linnuston seurantaa. Seurattavat alueet on valittu niin, että laskennat niillä tukevat myös atlasta. Laskentakohteita on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. BirdLife korvaa osallistujille matkakulut ja päivärahoja. Lue lisää IBA-laskennoista uusimmasta BirdLife-lehdestä. Jos osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä: tero.toivanen@birdlife.fi.

Luomuksen linnustonseurannan kevään ja kesän laskennat hyödyttävät myös atlasta. Vakiolinjan voi nyt varata tulevalle kesälle. Erityisesti kannattaa laskea heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole vielä atlaskaudella (2022–) laskettu (lista tällaisista vakiolinjoista).

Lisätietoa ympäristöministeriön rahoittamasta lintuatlaksesta Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen ja BirdLife Suomen sivuilla:

https://lintuatlas.fi/ sekä https://www.birdlife.fi/lintuatlas/

Lintuatlaksen tulospalvelu (lajit, ruudut, yhdistykset): https://tulokset.lintuatlas.fi/

Lintuatlashavainnot ilmoitetaan Luomuksen tai BirdLifen havaintopalveluihin. Lisätietoa:

https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/atlashavainnot-tiiraan/

https://lintuatlas.fi/havaintojen-tallentaminen/

Osallistu ilmoittamalla lintuhavaintosi ja merkitsemällä havaintoon pesimävarmuusindeksi. Indeksit:

https://lintuatlas.fi/indeksit/ sekä https://www.birdlife.fi/suojelu/seuranta/lintuatlas/ohjeita/

Lintuatlasruudut, valitse karttataso ”Atlasruudukko” ja halutessasi ”Lintuatlasruudut yhdistyksittäin”:

https://laji.fi/map. Tai tulospalvelussa Ruudut: https://tulokset.lintuatlas.fi/grid

Lisätietoa mm. pesimävarmuussummasta ja selvitysasteesta: https://lintuatlas.fi/materiaalia/

Atlastiedote 1/2024

31.1.2024

Kolmas ja toiseksi viimeinen atlasvuosi on alkanut. Ensimmäisiä laulavia tiaisia, viherpeippoja ja mustarastaita on jo kuulunut. Atlashavainnointi kannattaa aloittaa, kun laulukausi kunnolla käynnistyy. Virittäydy odotellessa atlastunnelmaan tutustumalla atlaspäivityksiin ja suunnittelemalla pesimäkauden retkiä.

Atlaspäivityksiä

Merikotkalle, suosirrille ja kuukkelille toteutettiin havaintojen erilainen karkeistus maan eri osissa. Muutos oli erityisen toivottu kuukkelille, jonka havainnot näkyvät nyt Lapissa 10 km tarkkuudella ja Etelä-Suomessa suojelusyistä 100 km tarkkuudella.

Vuodenvaihteessa atlakseen saatiin Luonnonvarakeskuksen lintutiedot (13 000 havaintoa) ja Luomuksen pesäaineistot (9 500 havaintoa). Harrastajat ovat tallentaneet kesän havaintojaan. Tiiran ja iNaturalistin havaintoja on perattu ja lisätty atlakseen. Näiden seurauksena atlasruutujen tilanne on kohentunut. Tarkista alueesi tilanne ja katvealueet atlaksen tulospalvelusta.

Atlasretkikertomuksia on tullut lisää esimerkiksi saaristoretkeilystä. Tutustu muiden atlasvinkkeihin!

Suuntana Lappi

Lapissa atlaskartoitettavaa riittää ja atlastilanne on muuta maata heikompi. Asiaa on edistettävä. Onko sinulla Lapista 2022 tai 2023 vielä ilmoittamattomia havaintoja tai pesimävarmuusindeksejä? Ilmoita ne, jotta saadaan ajantasaisin tilannetieto.

Lapin suurruutujen sivulle lisättiin arvio suurruuduilla vielä tarvittavien retkipäivien määristä. Urakka havainnollistaa tarvetta sille, että mahdollisimman moni käy atlasretkellä Lapissa. Tee Lapin kierros vaikka porukalla! Myös Luomus ja BirdLife suunnittelevat lintuharrastajien atlaskartoitusreissua Lappiin juhannuksen jälkeisillä viikoilla. Luvassa on lisäksi Luomuksen matkatukea omatoimisille Lapin kävijöille. Näistä tulee lisätietoa myöhemmin. Päivitämme myös Lapin suurruutujen retkeilysivun talven aikana.

Puutteita Suomenselälläkin

Suomenselän atlasruuduissa on vielä kosolti parannettavaa. Erityisesti näin on koilliskulman ruuduissa Perhossa, Kinnulassa, Kyyjärvellä ja Kivijärvellä mutta kartoitettavaa riittää atlasnälkäisille retkilijöille myös muualla alueella. Mm. Peräseinäjoella, Mänttä-Vilppulassa, Multialla, Ylitarossa ja Alajärvellä on työsarkaa vielä rutkasti. Useimmillä harrastajilla on vain lyhyt matka lähimpään vaatimattomasti kartoitettuun ruutuun, jotkut jopa asuvat sellaisessa! Tavoitetilahan on kaikki ruudut vähintään tyydyttäviksi. Meidän alueen ruuduista 50% eli 111 kpl on vielä rajan alapuolella. Aikaa on enää kaksi kesää. Nyt on aika kaikkien osallistua ehkä helpoimpaan harrastajatutkimukseen. Jos et osaa tai joku muu asia askarruttaa niin rohkeasti kysymällä vaikka meiltä atlasvastaavilta asiat selviää.

https://www.sslty.fi/yhdistys/tutkimusvastaavat/

Keltaiset ja oranssit ruudut kaipaavat kipeästi kartoittajia tulevana kesänä!

Osallistu laskentoihin

Kesällä 2024 jatketaan Suomen kansainvälisesti tärkeiden lintualueiden (Important Bird and Biodiversity Areas) linnuston seurantaa. Seurattavat alueet on valittu niin, että laskennat niillä tukevat myös atlasta. Laskentakohteita on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa. BirdLife korvaa osallistujille matkakulut ja päivärahoja. Lue lisää IBA-laskennoista uusimmasta BirdLife-lehdestä. Jos osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä: tero.toivanen@birdlife.fi.

Luomuksen linnustonseurannan kevään ja kesän laskennat hyödyttävät atlasta. Vakiolinjan voi jo varata tulevalle kesälle. Erityisesti kannattaa laskea heikosti tutkitulta alueelta vakiolinja, jota ei ole vielä atlaskaudella (2022–) laskettu (lista tällaisista vakiolinjoista).

Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›