Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Virrat

Herranen

Herrasen vuolle ja kosket pysyvät avoinna läpi vuoden. Lintumielessä paikka on mielenkiintoisin talvella ja varhain keväällä. Siellä talvehtii vaihteleva määrä joutsenia ja sorsia, eniten sinisorsia ja telkkiä, mutta alueella on keskitalvella havaittu myös mm. pikku-uikku, kanadanhanhi, mustalintu, pilkkasiipi, alli, tavi, isokoskelo, tukkasotka, merikotka ja harmaalokki. Lintutorni on talvisin harrastajien suosiossa, sillä sieltä löytyy lähes aina jotain nähtävää, ellei muuta niin ainakin koskikara ja saukko.

Vesikasvillisuuden ruoppauksesta johtuen nykyisin talvehtivia lintuja on niukasti.

Keväällä Herrasen alueen linnusto on runsaimmillaan. Vesilintujen muuton alkuvaiheessa on Herranen alueen ainut laajempi jäistä vapaa vesialue, joten kaikki vesilinnut saapuvat sinne ensimmäisenä. Silloin siellä voi havaita lähes kaiki sisämaassa esiintyvät vesilintulajit. Parhaita lajeja ovat olleet mm. pikkujoutsen, merimetso, harmaahaikara, maakotka, huuhkaja, ruskosuohaukka, uivelo, merihanhi, pohjantikka, satakieli ja luhtakerttunen. Herrasen alueelta löytyy myös tehokkaasti rakennettu luontopolku ja hyvä ravintola. v. 2013 rakennettiin uusi lintutorni vanhan lahonneen tilalle, lähelle entistä paikkaa. 

Sijainti: Herrasen vuolle sijaitsee Virtain perinnekylässä, n. 3 km Virtain keskustasta luoteeseen (valtatie 23:n varressa). Alueen lintutornille on viitoitus vanhalta 66-tieltä, kenttälinnoitusalueen viereltä.

 

 

Kurjenjärvi ympäristöineen

Torni on Kurjenjärven lahden, Joutsenjärven rannalla. Alue on tyypillistä lintujärveä, joka keväällä lainehtii isona vetenä, mutta kesällä kasvaa lähes umpeen kortetta, kaislaa ym.. Keväällä alueella näkee parhaimmillaan sadoittain sorsia, joiden joukossa myös harvinaisuuksia. Myös kahlaajia, jokkeja ja haukkoja on liikkeellä. Joutsen järvellä pesii yhä naurulokki, pikkulokki ja joutsen. Myös ampu- ja nuolihaukka kuuluvat pesimälajistoon. Kurjenjärven takana, lintutornista katsottuna, sijaitsee Kurjenmetsän aarnialue, joka on pääosin harvahkoa männikköä ja rämettä, mutta on kehittymässä hyväksi ikimetsäksi. 

Sijainti: Kurjenjärvi sijaitsee Virtain keskustasta noin 25 km luoteeseen. Valtatie 23:lta Peräseinäjoelle menevää tietä (nro 694) kuljetaan n. 10 km, jolloin tornille ohjaava viitoitus pitäisi näkyä.

VIRTAIN KURJENJÄRVEN SEUDUN LINNUSTO VUOSINA 1991–2016 (pdf, 2,2 MB)

 

 

Vermasjärven Mäntylänlahti

Mäntylänlahti on siis Vermasjärven pohjoiseen pistävä lahti. Se on kymmenien hehtaarien laajuinen kosteikko, joka keväällä lainehtii tulvajärvenä, mutt akesällä kuivuu muutamaa silmäkettä lukuunottamatta lähes täysin. Alueella pesii vuosittain n. 200 lintuparia ja n. 50 lajia. Parhaimpia pesimälajeja ovat nokikana, punasotka, lapasorsa, pikkulokki, kurki, joutsen ja melkein ruskosuohaukka (pari oleskellut). Suojelupistearvo on valtakunnallisten merkittävien lintuvesien tasoa. Vesilintujen ja kahlaajien lisäksi alueella saalistaa runsaasti ympäristön lintuja, mm. haukkoja nähdään vuosittain kymmenkunta lajia. Lintuharrastajan kannalta alue on parhaimmillaan keväällä muuttoaikaan jolloin Mäntylänlahdella lepäilee satoja (jopa yli 1000 yks. laskettu yhtäaikaa) sorsia ja kahlaajia. Joukossa on tietysti myös harvinaisuuksia mm. useita hanhilajeja, uivelo, pikkujoutsen, mustaviklo ja lapasotka. Alueella laulelee myös yölaulajia kuten luhtahuitti, ruisrääkkä, satakieli ja kerttusia. 

Sijainti: Alue sijaitsee Virtain keskustasta noin 10 km luoteeseen. Ajetaan valtatie 23:lta lähtevää Äijännevan tietä n. 5 km. Viitoitus ohjaa lintutornille, jossa on myös nuotiokota ja WC.

VIRTAIN VERMASJÄRVEN LINNUSTO VUOSINA 1990-2010 (pdf, 800 KB)

 

Sieralampi

Pieni, rauhoitettu lampi viljelysten keskellä. Rannat kapealti pajukkoiset ja osmankäämiset. Linnustosta ei tietoa. Havaintopaikan virkaa hoitaa vaatimaton katos. 

Sijainti: Vaskivedeltä n. 1km Virtain suuntaan. Hiekkatie oikealle, Purrantie. Kilometrin verran ja oikealle, Niementie. Tätä n. 400m, lampi oikealla. Pysäköinti ja torni tiukassa kurvissa kuusten luona. 6898408-3326868. 

Hauhuunselkä

Rehevä järvenselkä sekä sokkeloinen järvialue. Linnustosta ei tarkempaa tietoa. 16.5.2004 paikalla oleskeli 99 joutsenta. Härkälintupari soidinsi myös. Tornikin olisi, mutta sinne johtava tie on suljettu puomilla. Kävelymatkaa tornille on 1,5km. 

Sijainti: Virroilta kantatietä 66 Ruoveden suuntaan. Jäähdyspohjasta vasemmalle, viitta Hauhuu. n. 7km jälkeen Hauhusselkä näkyy tielle. Tornille pääsee jatkamalla vielä vajaat 2km, puomilla suljettu tie vasemmalle.

Klikkaa kartalta haluamastasi kunnan lintupaikkaesittelyt


Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›