Birdlife suomi logo

SSLTY logo
Suomenselän Lintutieteellinen Yhdistys ry.

Sivun pääkuva

Töysä

Ponnenjärvi

Monipuolinen lintujärvi, varsinkin pohjoispää on rehevää lintujen suosimaa aluetta. Järvellä pesivät ainakin nokikana, laulujoutsen, härkälintu, silkkiuikku, naurulokki. Ruskosuohaukka partioi järvellä ja ruisrääkät ja pensassirkkalinnut laulavat rantapelloilla. Myös kaulushaikara on kuultu useana vuonna ruovikoissa. Luhtahuitista on myös havainto. Järven pohjoispäähän on v. 2010 rakennettu lintutorni. Torni sijaitsee erinomaisessa paikassa järven itäpuolella, joten aurinko paistelee selän takaa pitkälle aamuun.

Sijainti: Tornille pääsee kun kääntyy valtatie 18:lta Töysän keskustan kohdalla Lehtimäen suuntaan ja ajaa 4,5km. Oikealle Niemenkyläntie, jota vielä n. 1km. Torni jää tien ja järven väliin. Osoite on Niemenkyläntie 355.

 

Akkojärvi

Akkojärvi on runsaslintuinen paikka, joka toimii varsinkin muuttoaikoina lukuisten vesilintujen levähdyspaikkana. Parhaiten lintuja tapaa järven pohjoispäässä etenkin keväisin. Kesällä ja syksyllä järvi on umpeenkasvanut. Huhti-toukokuussa paikalla voi nähdä melkein jokaisen Suomessa pesivän vesilinnun. Pesimälajistoon kuuluvat mm. kuikka, silkkiuikku,mustakurkku-uikku, useat Anas-lajit ja nokikana. Ampuhaukka on mieltynyt järven lukuisiin saariin ja selkälokki tavataan vuosittain. Järven ympäristön vakiolajeihin kuuluvat mm. sinisuohaukka, suo- ja sarvipöllö sekä ranatakoivikossa viihtyvä pikkutikka. 

Sijainti: Akkojärvi sijaitsee Ritolan kylässä. Järvelle pääsee Töysä-Lehtimäki tietä (nro 706). Järvelle on matkaa n. 10 km Töysän keskustasta. Järvi on tien oikealla puolella ja sen ympäri pääsee kiertämään kyläteitä pitkin. 

Riihonjärven alue

Riihonjärven alue koostuu kolmesta eri biotyypistä: Riihonjärvi on n. 50 ha:n kokoinen matala lintujen pesimäjärvi. Järvi on runsaasti kortteikon ja pajukon reunustama. Järven ympärille avautuu joka suuntaan laaja peltoaukea. Pelloilla pesii runsaasti peltolintuja ja muuttoaikana se toimii tärkeänä muuttolinjana.

Talvella 2011 järven pohjoisosia on ruopattu ja "maisemoitu", joten linnustollinen arvo on kärsinyt, mutta ainakin vielä 3 paria härkälintuja pesii järvellä.

Alueella on myös kunnan vanha likolampi, joka on tärkeä vesilintujen pesimäjärvi ja kahlaajien levähdyspaikka. Keväällä muuttoaikana alueella voi nähdä runsaasti metsähanhia, joutsenia, piekanoja, kurmitsoja ja vesilintuja, mm. heinätaveja, uiveloita, puna- ja tukkasotkia sekä lapasorsia tavallisimpien lisäksi. Syksyllä alueella nähdään runsaasti mm. pääskysiä, sinisuohaukkoja, kurkia sekä alleja. Pellot toimivat kyyhkyjen kokoontumispaikkana. Lukumäärät ovat aina suuria. Pesimäaikana alueella on mm. mustakurkku-uikkuja, silkkiuikkuja, härkälintuja, tuulihaukkoja, peltopyitä, sarvi- ja suopöllöjä, sinisuohaukkoja ja satakieliä sekä ruokokerttusia. 

Sijainti: Tuurin kauppakeskuksesta 2 km itään kääntyy tieltä nro 18 etelään Riihontie. Tätä ajetaan peltojen halki, jolloin Riihonjärvi näkyy. Parhaiten järvelle näkee kun ajaa järven itäpuolelle. Em. tietä jatketaan tuulivoimala kiertäen Fräntiläntielle, jota pitkin vajaa kilometri ladon kohdalle, josta on esteetön näkymä järven parhaimpiin osiin. Kun Fräntiläntietä ajetaan vielä 1 km, niin kunnan vanha likolampi on tien oikealla puolella. Fräntiläntie yhtyy tiehen nro 18.

Klikkaa kartalta haluamastasi kunnan lintupaikkaesittelyt


Tietosuojakäytäntö ›  Rekisteriseloste ›